Aanmelden
 
 
 
 
    Aanmelden  
 
Zowel telefonisch als per e-mail kunt u zich aanmelden bij Verhappen Bewindvoering. Vervolgens maken wij een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis. Samen met u brengen wij tijdens dit gesprek uw financiële situatie in kaart en geven wij uitgebreide uitleg over wat bewindvoering precies inhoudt. Zo weet u wat het bewind voor u gaat betekenen en wat u van Verhappen Bewindvoering kunt verwachten.


Verzoekschrift
Wanneer u besluit bewindvoering aan te vragen, dient het verzoekschrift onderbewindstelling voor de rechtbank te worden ingevuld. Verhappen Bewindvoering helpt u daarbij en zorgt voor verzending. Naast dit verzoekschrift heeft de kantonrechter de volgende gegevens nodig:
 
- Plan van aanpak onderbewindstelling
- Eventueel schuldenoverzicht
- Meest recente inkomstengegevens
- Eventueel schriftelijke verklaring van bijvoorbeeld familielid of hulpverlener over de noodzaak van het bewind

Zitting
Enige tijd na het versturen van het verzoekschrift ontvangt u van de rechtbank een oproep voor een zitting, waar wij ook bij aanwezig zullen zijn. Tijdens deze zitting bekijkt de kantonrechter of het beschermingsbewind in uw situatie de juiste oplossing is.
Als de kantonrechter het verzoek voor de onderbewindstelling toewijst, wordt de beschikking enkele dagen na de zitting zowel naar u als naar Verhappen Bewindvoering gestuurd. Vanaf dat moment start de bewindvoering en neemt Verhappen Bewindvoering al uw financiële zaken over.