Werkwijze
 
 
 
 
 
 
    Werkwijze  
 
Zodra de onderbewindstelling is uitgesproken door de kantonrechter start Verhappen Bewindvoering met het openen van twee rekeningen; een beheerrekening en een leefgeldrekening. Voor de leefgeldrekening ontvangt u een pinpas en krijgt u (digitaal) toegang.

Leefgeldrekening
Op de leefgeldrekening wordt wekelijks of maandelijks een bedrag voor levensonderhoud gestort. De hoogte hiervan is afhankelijk van de inkomsten, van uw uitgavenpatroon en van de gezinssituatie.

Beheerrekening
De beheerrekening wordt beheerd door Verhappen Bewindvoering. Hierop wordt het totale inkomen gestort, afkomstig van salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, belastingteruggave, PGB en kinderbijslag. Vaste lasten worden vanaf de beheerrekening betaald en een budget voor dagelijks onderhoud wordt naar de leefgeldrekening overgemaakt.
Het is altijd mogelijk om een overzicht te ontvangen van betalingen die voor u zijn uitgevoerd. Ook worden betrokken instanties op de hoogte gebracht van uw onderbewindstelling, zodat de (financiële) post direct wordt doorgestuurd naar Verhappen Bewindvoering en afhandelding hiervan vlot verloopt.


Schulden
Bij schulden probeert Verhappen Bewindvoering met uw schuldeisers een regeling te treffen. Indien uw schulden dermate hoog zijn en het niet meer mogelijk is om met uw schuldeisers een regeling te treffen is er sprake van een problematische schuldensituatie. Er wordt dan samen met u een aanvraag ingediend bij uw gemeente voor een minnelijke schuldregeling.

Vermogen
In geval van beheer van spaargelden en beleggingen, zal Verhappen Bewindvoering over uw vermogen waken en mogelijke groei hiervan veilig stellen.